Privacyverklaring

Augustus 2023

CuraJob wil de privacy van haar medewerkers, zorgprofessionals, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy beschermen, welke rechten er zijn en onder welke voorwaarden wij informatie aan anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving
CuraJob verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen (persoons)gegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

In sommige situaties maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons (persoons)gegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisverwerking en het opleiden van medewerkers en zorgprofessionals). Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze (persoons)gegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van deze (persoons)gegevens.

Daarnaast delen wij (persoons)gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar opdrachtgevers).

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken alleen die (persoons)gegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling en detachering of in het kader van werkgeverschap daadwerkelijk nodig zijn.

CuraJob zal over medewerkers, (toekomstige)zorgprofessionals en kandidaten daarom (persoons)gegevens verzamelen om te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om een medewerker-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en de beschikbaarheid vast te leggen;
 • om te beoordelen of de medewerker voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
  om re-integratieverplichtingen na te komen;
 • om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke (persoons)gegevens
CuraJob verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie), gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning.

Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Zakelijke relaties en Opdrachtgevers
CuraJob zal de over de zakelijke relaties en opdrachtgevers verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om hen gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening of gebruik te kunnen maken van hun dienstverlening;
 • om een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines);
 • om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van matchingsysteem mijnCuraJob, onze besloten web-omgevingen en portals;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
CuraJob verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot matchingsysteem mijnCuraJob, onze besloten web- en mijnomgevingen en portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Algemeen
Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Bewaartermijn
Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Rechten
Op grond van de AVG is er het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • in te zien;
 • kopie van te ontvangen;
 • te wijzigen;
 • aan te vullen;
 • te beperken;
 • over te laten dragen;
 • te laten verwijderen.

Daarnaast kan informatie opgevraagd worden over de verwerking van persoonsgegevens door CuraJob, kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van de persoonsgegevens en kan eerder gegeven toestemming ingetrokken worden.

Beveiliging
CuraJob heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Vragen en contact
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor het gebruik willen maken van rechten, kan een e-mail gestuurd worden naar: administratie@curajob.nl.

Datum en aanpassing van het privacy statement
CuraJob behoudt zich het recht voor dit privacy statement op enig moment aan te passen. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen.

Cookie instellingen aanpassen van deze website aanpassen? Cookie instellingen

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday